Arten er en av de vanligste fugleartene i Norge og Norsk Ornitologisk Forening har vurdert bestanden til to til fire millioner par.